bcv

Şirkətdə Alman və Türk markalı PVC və alüminium profilləri ilə bir çox sistemlər həyata keçirilir. Profillərdən alman markası olan SCHÜCO Avropa normalarına müvafiq istilik keçiricilik əmsallı, 4-cü dərəcəli səs izolyasiyası, istilik izolyasiyasının və möhkəmliyinin optimal nisbəti hava və su keçirməzliyinin yüksək göstəricisidir. SCHÜCO markalı plastik profilləri iki sistemdən ibarətdir ki, bunlar 70, 82 mm-lk profillərdir. SCHÜCO PVC profillər montaj dərinliyi ilə birgə hər iki səthdə rezin sıxacın istifadə olunması ilə mükəmməl istilik izolyasiyasını təmin edir. Sıxıcı rezinlər və şüşələrin dərin keçid aralığı 3 vizual olaraq Corona Classık, Cava və ya Rondo incəliyi xüsusi nəzərə çarpdırır.
SCHÜCO markalı alüminium doğrama profillərinin 50, 65, 70, 75, 105, 112 mm-lik qalınlıqlı sistemləri vardır ki, bunlar enerji qənaətli, təhlükəsizlik, avtomatlaşdırılma və dizayn ilə birlikdə memarlığın əsas mövzusu olmuşdur. Daha incə xəttlərə sahib olması üçün uyğun şüşə çıtaları ilə əlaqəli olaraq yuvarlaqlaşdırılmış SL açılan qanadlar təşkil edir. Alüminium sürmə qapı və pəncərələri, qatlanan qapı, həbə-şibə sistemleri böyük ölçülü layihələrdə yüksək keyfiyyətdə həyata keçirilir. Hündür və geniş ölçülü binaların modernizasiyası üçün istifadə edilən cəbhə sistemləri
( qapaqlı və yaxud silikon ) həyata keçirilən layihələrdə keyfiyyətli nəticələr göstərmişdir.