Angora

angora

Taxta pəncərə və qapı sektorunda ən müasir texnologiyaya sahib olan Angora taxta 2004-cü ildən etibarən fəaliyyətlərini 4000 m2 kapalı 2500m2 açıq alan olmaq üzrə Ankaradakı fabrikində xidmət verməkdədir.
Taxta doğramada quruluş sektorunda keyfiyyət və standartları tutmaq adına bütün istehsal xətti kompüter nəzarətli maşınlardan qurulmuş olub, istehsalımız IV 68 alman pəncərə normalarında olub detallar ab standartlarına uyğun şəkildə çıxarılmaqdadır. Masif doğrama imalatlarında istənilən ölçü-tip-ardıcıl və rəngdə istehsalının yanında hercins ağacdan taxta pəncərə edilməkdədir. Əsl məqsədimiz ahşabın istiliyi dayanıqlılığı estetikliği təbii və sağlam olduğunu isbat etmək və ahşabın haqq etdiyi dəyəri təkrar qazandırmaqdır.
Angora taxta olaraq texnoloji tesisimizle istehsaldan montaja qədər məsuliyyətimizin şüurunda ciddi və etibarlı olaraq işlərinə davam etməkdədir.